Elster Mannenkoor

 Fijn dat u ons wilt steunen!

 

 

Het geven van een concert vraagt niet alleen inzet van de dirigent, het koor, de musici die meewerken, de muziekadvies commissie en soms vele anderen.

Het vraagt ook financiële middelen.  Deze worden grotendeels door de contributie van de leden gedragen en daarnaast zijn er natuurlijk de entreegelden die hier aan bijdragen.  We willen graag zoveel mogelijk toehoorders bij onze concerten. We houden daarom de entree prijzen laag. Jammer genoeg zijn deze inkomsten niet altijd kosten dekkend.

Als koor hebben we gelukkig ook nog andere inkomsten.

Naast contributie van de leden bestaan onze inkomsten uit bijdragen van donateurs, vrienden en sponsors.

Het spreekt voor zich dat wij de financiële bijdragen van derden ten zeerste waarderen.

Donateurs van het Elster Mannenkoor betalen vanaf €15,00 (met partner vanaf €25,00) per jaar.

Vrienden vanaf €50,00 per jaar.

Sponsors betalen vanaf €100,00 per jaar of leveren diensten in natura. Het bedrijfslogo van onze sponsors wordt op de achterkant van het Jaarverslag vermeld. Daarnaast wordt het bedrijfslogo op onze website geplaats met een link naar de eigen website.

Elke twee jaar wordt een gratis relatieconcert gegeven, waarvoor donateurs, vrienden en sponsors worden uitgenodigd.

Interesse? laat het weten op de contactpagina.

Als u ons eenmalig een steuntje in de rug wilt geven kan dat natuurlijk ook.

U kunt uw financiële bijdrage overmaken op bankrekening:

NL82 RABO 0316 8894 31

van het Elster Mannenkoor, onder vermelding van uw adres en email-adres.

 

Het bestuur dankt u, mede namens alle koorleden, daarvoor hartelijk.